דגם Y-AC לממ"ד, לממ"מ ולמקלט

Y-AC

דגם Y-AC - אפשרויות חיווט

נגן וידאו

מסמכים להורדה

אישור פיקוד העורף - מעברית יהונתן Y-AC

PDF

הוראות התקנה

PDF

הוראות למתכנן למיקום המעברית המוגנת

PDF

דוגמה לתוכנית

PDF + DWG

שרטוטי - מבטים

DWG + PDF

שרטוטי - חתכים

DWG + PDF

בלוק Autocad

DWG לתוכנית , חתך ומבט

בלוק Revit

לתוכנית, חתך ומבט