דגמי המערכת:

דגם Y-4 לקיר פנים וחוץ

להכנסת חיווט לממ"מ, ממ"ד ומקלט:

מחליף צנרת מעבר בקוטר  "4 במרחב המוגן 

מידות: 8.5 ס"מ על 8.5 ס"מ

ללא דרישה לפלטת מיגון חיצונית

דגם Y-AC לקיר פנים וחוץ

עבור מיזוג אוויר בממ"מ, ממ"ד ומקלט:

להתקנת צנרת כל סוגי המזגנים כולל
ניקוז וברז ייעודי

מחליף צנרת מעבר בקוטר 3" במרחב
המוגן

מידות : 8.5 על 8.5 ס"מ

ללא דרישה לפלטת מגן חיצונית

דגם Y-8 לקיר פנים וחוץ

להכנסת חיווט לממ"מ, ממ"ד ומקלט:

מחליף צנרת מעבר בקוטר 4" או 8" 

במרחב המוגן 

מידות: 18.5 ס"מ על 18.5 ס"מ

ללא דרישה לפלטת מיגון חיצונית

דגם Y-14 לקיר פנים בלבד

להכנסת חיווט לממ"מ ומקלט:

מחליף צנרת מעבר בקוטר 8" או 14" 

במרחב המוגן 

מידות: 28 ס"מ על 28 ס"מ

ללא דרישה לפלטת מיגון חיצונית